Månedlige arkiver: mai 2017

Årsmøte og valg 2017

Styret i Vingartun består det neste året av

  • John S Løkting – leder
  • Thea Wottestad – Kasserer
  • Nina Johansen – Sekretær
  • Einar Brusveen – Styremedlem
  • Tore Thorsplass – Styremedlem
  • Bjørn Sandvold – Styremedlem
  • Kristin W Berntzen – vara
  • Terje Gording Hong – vara