Månedlige arkiver: mai 2021

Velkommen til årsmøte

Årsmøte
Vingartun Grendehus
10. juni 2021, klokka 18:00

Med forbehold om eventuelle restriksjoner knyttet til Covid 19

1. Registrering
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning 2020
6. Regnskap 2020
7. Budsjett 2021
8. Innkomne saker
9. Valg av styre og revisor (med bakgrunn i den pågående pandemien som har vart siden forrige årsmøte har styret/valgkomiteen i år valgt å skyve alle verv med 1 år. Har ikke vært enkelt å rekruttere nye til styret i denne perioden så vi kommer sterkere tilbake til årsmøtet våren 2022)

Alle andelshavere i Vingartun Grendehus har stemmerett.

Husk minimum 1 meters avstand, det er tilgjengelig håndvask og hånd-desinfeksjon på huset. Pr.nå er det også begrensning i antall deltagere.

Med vennlig hilsen
Vingartun Grendehus

John Løkting
Leder