Årsmøtet er avholdt og det nye styret for 2018 er:

Styret i Vingartun består det neste året av

  • John S Løkting – leder
  • Thea Wottestad – Kasserer
  • Nina Johansen – Sekretær
  • Einar Brusveen – Utleieansvarlig
  • Tore Thorsplass – Styremedlem
  • Bjørn Sandvold – Styremedlem
  • Kristin W Berntzen – vara
  • Terje Gording Hong – vara