Årsmøtet er avholdt og det nye styret frem til årsmøte 2022 er

John Sundeman Løkting – leder
Eli Moldal – kasserer
Thea Wottestad – Styremedlem
Nina Lauritzen Johanssen – sekretær
Bjørn Sandvold – styremedlem
John Sundeman Løkting – styremedlem/utleieansvarlig
Terje Gording Hong – varamedlem
Kristin Berntzen – varamedlem