Årsmøtet er avholdt og det nye styret frem til årsmøtet i 2020 er:

John Sundeman Løkting – leder
Eli Moldal – kasserer
Thea Wottestad – Styremedlem/revisor
Nina Lauritzen Johanssen – sekretær
Tore Thorsplass – styremedlem
Bjørn Sandvold – styremedlem
Einar Brusveen – styremedlem/utleieansvarlig
Terje Gording Hong – varamedlem
Kristin Berntzen – varamedlem