Velkommen til årsmøte

Årsmøte
Vingartun Grendehus
03. juni 2020, klokka 18:00

1. Registrering
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning 2019
6. Regnskap 2019
7. Budsjett 2020
8. Innkomne saker
9. Valg av styre og revisor

Alle andelshavere i Vingartun Grendehus har stemmerett.

Husk minimum 1 meters avstand, det er tilgjengelig håndvask og hånd-desinfeksjon på huset

Med vennlig hilsen
Vingartun Grendehus

John Løkting
Leder