Utleieinstruks

Generelt
Alle over 25 år kan leie Vingartun. Huset kan også leies av folk som ikke bor i grenda.
Utleie skjer i den rekkefølge henvendelsene kommer. Unntaket er konfirmasjonshelgene. Da har folk bosatt i grenda fortrinnsrett.

Hensyn til naboene
Vingartun ligger i et tettbebygd strøk. Mange kan bli forstyrret av støy fra området ved Vingartun. Vis hensyn til naboene!

Avbestilling
Ved avbestillinger mindre enn en uke før leiedato, betales halv leiesats. Avbestilling mer enn en uke før arrangementet medfører ingen betaling

Informasjon om bruk av utstyr i grendehuset fås av utleieansvarlig.

Betaling
Konto nr. 2000.65.78757
Vingartun Grendehus
v/Eli Moldal
Granlivegen 12
2608 Lillehammer

Koder og instruks sendes når leie er betalt

Vi ønsker lykke til med arrangement i Vingartun!