Branninstruks

  1. Brann må straks varsles brannvesenet over telefon 110.
  2. Få ut alle som er truet av røyk og brann.
  3. Forsøk å slokke.
  4. Lukk dører og vinduer.
  5. Møt og informer brannvesenet når de kommer.

MERK:
Ikke steng adgangen til nødutgangene.
Ta hensyn til dette ved bordplasseringen.