Velkommen til årsmøte

Årsmøte
Vingartun Grendehus
25. april 2019, klokka 19:00

1. Registrering
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 til å skrive under protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning 2018
6. Regnskap 2018
7. Budsjett 2019
8. Innkomne saker
9. Valg av styre og revisor

Alle andelshavere i Vingartun Grendehus har stemmerett.

Med vennlig hilsen
Vingartun Grendehus

John Løkting
Leder

Årsmøte og valg 2017

Styret i Vingartun består det neste året av

  • John S Løkting – leder
  • Thea Wottestad – Kasserer
  • Nina Johansen – Sekretær
  • Einar Brusveen – Styremedlem
  • Tore Thorsplass – Styremedlem
  • Bjørn Sandvold – Styremedlem
  • Kristin W Berntzen – vara
  • Terje Gording Hong – vara

Nye hjemmesider!

Velkommen til Vingartuns nye hjemmesider. Disse sidene vil avløse de vi har hatt de siste årene og vil gi Vingartun bedre muligheter til å informere faste brukere, leietakere og andelshavere om hva som skjer med og i huset.