Årsmøte og valg 2017

Styret i Vingartun består det neste året av

  • John S Løkting – leder
  • Thea Wottestad – Kasserer
  • Nina Johansen – Sekretær
  • Einar Brusveen – Styremedlem
  • Tore Thorsplass – Styremedlem
  • Bjørn Sandvold – Styremedlem
  • Kristin W Berntzen – vara
  • Terje Gording Hong – vara

Nye hjemmesider!

Velkommen til Vingartuns nye hjemmesider. Disse sidene vil avløse de vi har hatt de siste årene og vil gi Vingartun bedre muligheter til å informere faste brukere, leietakere og andelshavere om hva som skjer med og i huset.