Årsmøtet er avholdt og det nye styret frem til årsmøte 2024 er

John Sundeman Løkting – leder/utleieansvarlig
Eli Moldal – kasserer
Thea Wottestad – Styremedlem/revisor
Nina Lauritzen Johanssen – sekretær
Bjørn Sandvold – styremedlem
Rigmor jørstad – styremedlem
Terje Gording Hong – varamedlem
Kristin Berntzen – varamedlem